USŁUGI

 

Chcemy zaoferować Państwu nasze usługi w zakresie:

 • Rejestracji działalności gospodarczych
 • Usług księgowych i rachunkowych
 • Obsługi pracowników, rozliczenia właścicieli
 • Rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, PFRON-em

Usługi księgowe i rachunkowe

 • Prowadzimy:
  • Księgi Handlowe
  • Książki Przychodów i Rozchodów
  • Ewidencje ryczałtowe
 • Ewidencje podatku od towarów i usług
 • Ewidencje kosztów i przychodów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT-rejestr zakupu i sprzedaży)
 • Ewidencje środków trwałych
 • Ewidencje wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonujemy miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji
 • Ewidencje wyposażenia
 • Obliczamy miesięczne zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i inne, wymagane przepisami
 • Rozliczamy włascicieli
 • Sporządzamy raporty (roczne i miesięczne); bilanse, sprawozdania i inne wymagane przez obowiązujace przepisy bądź uzgodnione dla potrzeb własciciela

Obsługa kadrowo płacowa

 • Listy płac
 • Paski wynagrodzeń
 • Składniki pasków wynagrodzeń
 • Imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA)
 • Deklaracje ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA I INNE)
 • Deklaracje podatku od osób fizycznych (PIT 4)
 • Deklaracje PFRON
 • Przekazujemy drogą elektroniczną dokumenty ZUS;
 • Przygotowujemy dla Zarzadu (włascicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdania dotyczące zatrudnienia;
 • Sprawujemy fachowy nadzór nad dokumentacja kadrowa – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.
 • Dokonujemy zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń
 • Przygotowujemy niezbedne dokumenty związane z procedurą zatrudniania i zwalniania pracowników
 • Prowadzimy akta osobowe, rejestrujemy zwolnienia lekarskie, urlopy, godziny nadliczbowe
 • Kierujemy pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz własciwe szkolenia BHP
 • Opracowujemy dokumenty wymagane przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje itp.)

Pozostałe

 • Sporządzanie zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-37,
 • Prowadzenie rachunkowości zarządczej
 • Dokonywanie analizy finansowej
 • Sporządzanie raportów sprzedaży
 • Optymalizacja źródeł finansowania
 • Wycena inwestycji
 • Monitoring płynnosci finansowej
 • Doradztwo biznesowe
 • Sporządzanie umów oraz aneksów

Rejestracje działalności gospodarczej

 • Osoby fizyczne prowądzace działalnosc gospodarczą
 • Spółki osobowe
 • Spółki prawa handlowego