OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • Listy płac
 • Paski wynagrodzeń
 • Składniki pasków wynagrodzeń
 • Imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA)
 • Deklaracje ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA I INNE)
 • Deklaracje podatku od osób fizycznych (PIT 4)
 • Deklaracje PFRON
 • Przekazujemy drogą elektroniczną dokumenty ZUS;
 • Przygotowujemy dla Zarzadu (włascicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdania dotyczące zatrudnienia;
 • Sprawujemy fachowy nadzór nad dokumentacja kadrowa – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.
 • Dokonujemy zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń
 • Przygotowujemy niezbedne dokumenty związane z procedurą zatrudniania i zwalniania pracowników
 • Prowadzimy akta osobowe, rejestrujemy zwolnienia lekarskie, urlopy, godziny nadliczbowe
 • Kierujemy pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz własciwe szkolenia BHP
 • Opracowujemy dokumenty wymagane przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje itp.)