POZOSTAŁE

  • Sporządzanie zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-37,
  • Prowadzenie rachunkowości zarządczej
  • Dokonywanie analizy finansowej
  • Sporządzanie raportów sprzedaży
  • Optymalizacja źródeł finansowania
  • Wycena inwestycji
  • Monitoring płynności finansowej
  • Doradztwo biznesowe
  • Sporządzanie umów oraz aneksów